Đối tác nước ngoài

International Business Machines Corp
业务部江清峰 全坤建设开发股份有限公司