Lịch sử phát triển

giatri.jpg

Tập đoàn Trí Tuệ Việt (Viet Intelligences Corporation - V.I C) là Tập đoàn đầu tư đa ngành, tập trung vào các lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao của nền kinh tế. Được thành lập năm 2005 với thế mạnh là sản xuất phần mềm ứng dụng và tích hợp hệ thống, năm 2007, Trí Tuệ Việt bắt đầu mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực bất động sản, khai thác mỏ, sản xuất vật liệu xây dựng. Đến nay, Trí Tuệ Việt đã trở thành một Tập đoàn đa ngành và nắm cổ phần chi phối 8 công ty thành viên.

Tập đoàn có hơn 500 cán bộ, đầu tư trong các lĩnh vực: Bất động sản, Kinh tế biển, Công nghệ, Xây dựng cơ bản, Khoáng sản - Năng lượng, Thể thao, Dược – Mỹ phẩm.