Văn hóa DN

kien.jpg

Bắt nguồn từ tên gọi, chúng tôi coi Trí Tuệ là yếu tố nền tảng của doanh nghiệp, từ đó xây dựng một môi trường phù hợp với đặc trưng của một tập đoàn có đội ngũ cán bộ trẻ, sáng tạo và năng động.

Chúng tôi tạo lập các giá trị lành mạnh cho toàn thể nhân viên. Cá tính riêng của mỗi cá nhân được gắn với ngôn ngữ chung của tập đoàn là cùng làm – cùng sống “Living & Working Together” giúp khơi gợi nguồn cảm hứng sáng tạo, cống hiến và trải nghiệm, để mọi người đều coi công việc là niềm vui và công ty là gia đình.

Với phương châm: Làm việc hết sức, vui chơi hết mình, các hoạt động phong trào văn nghệ, thể thao, cuộc thi nội bộ sẽ giúp các thành viên khỏe mạnh về thể chất và có đời sống tinh thần lạc quan, phong phú.