Hướng nghiệp

untitled.bmp

 

Định hướng phát triển con người của Tập Đoàn TTV giúp nhân viên nhận thức rõ mục tiêu, định hướng cho công việc mình làm để từ đó chủ động xây dựng kế hoạch làm việc.

Trí Tuệ Việt tạo điều kiện và khuyến khích nhân viên nâng cao trình độ, năng lực thông qua các khóa đào tạo được chia theo nhiều cấp bậc tùy theo chức vụ, khả năng.

Trí Tuệ Việt có chính sách đãi ngộ và thăng tiến tương xứng với kết quả công việc của từng cán bộ nhân viên, bảo đảm công bằng và lành mạnh.

Những phong trào thi đua khen thưởng định kỳ nhằm tuyên dương, khích lệ những cán bộ công nhân viên xuất sắc, có những đóng góp nhất định và nâng cao tính cạnh tranh lành mạnh thúc đẩy sự phát triển của Tập đoàn.