Sứ mệnh và tầm nhìn

tamnhinxumenh.jpg

Tầm nhìn

Tập đoàn Trí Tuệ Việt hướng tới phát triển đa lĩnh vực, trọng tâm là Bất động sản, Xây dựng cơ bản, Nông nghiệp - kinh tế biển, Công nghiệp hóa - Công nghệ thông tin nhằm tạo ra những dịch vụ, sản phẩm có giá trị cao. Tới năm 2020, Trí Tuệ Việt sẽ trở thành một định chế tài chính ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á cũng như không ngừng nỗ lực đóng góp những lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Sứ mệnh

Trí Tuệ Việt xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thu hút nhân tài, huy động, quản lý nguồn vốn của nhà đầu tư hiệu quả, tạo dựng một môi trường làm việc lý tưởng cho nhân viên, gia tăng giá trị cho các cổ đông, áp dụng công nghệ mới, góp phần hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có giá trị cao, mang lại lợi ích cho xã hội và đi đầu trong việc thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.