Tổng quan

logo.gif

Trí Tuệ Việt là tập đoàn đa ngành, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực đầu tư trọng điểm có giá trị kinh tế lớn, phát triển các dịch vụ thương mại và sản phẩm công nghệ.

Các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn: